Erhan is typing…

WebDevelopment , PHP, Javascript, CakePHP, ExtJS

AJAX’lanmış bir uygulama

| Comments

Geçen ay yaptığımız laf salatasının ardından icraat dönemine geçmiş bulunuyoruz, hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bu ay şöyle basitinden bir uygulama ile öğrendiklerimizi pekiştirelim.

Adım 1: Sunucuya isteğimizi gönderme

Sunucuya isteğimizi gönderebilmek için istemci tarafında -tarayıcıda- çalışan bir dile ihtiyacımız olduğundan bahsetmiştik. Bunu gerçekleştirebilmek için XMLHTTP olarak bilinen ve Internet Explorer’da ActiveX nesnesi olarak bulunan bir sınıf kullanacağız. ‘Peki ya diğer tarayıcılar?’ sorusunu merak edenlere de hemen cevap verelim: aynı sınıf XMLHttpRequest adıyla Mozilla, Safari ve Opera’da da kullanılabilmekte. Ve kodumuzun ilk ayrıntılarına geçiyoruz.

1
2
3
4
5
if (window.XMLHttpRequest) { // Mozilla, Safari, ... 
 http_istegi = new XMLHttpRequest();
} else if (window.ActiveXObject) { // IE 
 http_istegi = new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP')
}

Bazı Mozilla tarayıcıları sunucudan dönen bilgi XML üstbilgisini içermiyorsa hata verir. Eğer açık kaynağa saygılı gençlersek biz de Mozilla’ya saygı duyanlardanız demektir ve o yüzden de bu ayrıntıya dikkatlice yaklaşaraktan gerekli düzenlemeyi hemen yapmalıyız. Nesneyi kendi değişkenimize kopyaladıktan sonra sayfa üstbilgisini XML olarak değiştirelim.

1
2
http_istegi = new XMLHttpRequest();
http_istegi.overrideMimeType('text/xml');

Bir sonrai aşama HTTP isteğini oluşturan nesnemize sunucudan gelen cevabı işleyecek JS fonksiyonunu söylemek. Bunu da kullanacağımız fonksiyonun adını nesnenin onreadystatechange özelliğine atayarak yapacağız.

1
http_istegi.onreadystatechange = fonksiyonunAdi;

Dikkat etmeniz gereken nokta fonksiyon adından sonra parantez kullanılmadığı ve hiçbir değiştirgen gönderilmediği. Bu söz diziminin yanı sıra işinizi biraz daha kolaylaştırabilecek olanı da şöyle kullanabilirsiniz:

1
2
3
http_istegi.onreadystatechange = function() {
 // işi yapacak kodlar 
};

Snucu cevabının nasıl işleneceğini belirledikten sonra şimdi ise sıra gerçekten talepte bulunmada. HTTP isteği sınıfımızın open() ve send() metodları bu işimizi görecek.

1
2
http_istegi.open('GET', 'http://www.ornek.org/bir.dosya', true);
http_istegi.send(null);

Gördüğünüz gibi open() metodundaki ilk değiştirgen GET. Sunucunuz tarafından desteklenen POST, HEAD, TRACE gibi diğer tüm metodlar da kullanılabilir. İkinci değiştirgen ise isteğimizi gönderdiğimiz sayfanın adresi. Güvenlik nedeniyle sadece kendi alan adınızdan sayfaları çağırabilirsiniz. Unutmamanız gereken nokta ise adresi yazarken iletişim kuralını yazmak (http://). Üçüncü değiştirgen isteğimizin eşzamanlı olup olmadığını belirliyor. True olarak atanan değer AJAX kısaltmasının ‘A’sını oluşturuyor. Eşzamanlı olmayan bu taleple sunucudan yanıt beklenirken de JS fonksiyonu çalışmaya devam edecek.

send() metodu sunucuya bilgileri göndermemizi sağlıyor. Eğer gönderim türü GET yerine POST olarak belirlenirse o zaman gönderilen veri sorgu dizisi şeklinde yazılmalı.

anahtar=deger&digeranahtar=digerdeger

Ayrıca sayfa üstbilgisi de

1
http_istegi.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded');

şeklinde atanmalı. Aksi takdirde gönderdiğinizi düşündüğünüz veriler aslında gönderilmemiş olacak.

Adım 2: Sunucudan gelen yanıtı işleme

İsteğimizi sunucuya sağ salim gönderdikten sonra sıra gelen veriyi düzgün bir biçimde ele almak. onreadystatechange özelliğine atadığımız fonksiyon içeriğini kabaca şöyle yazabiliriz:

1
2
3
4
5
if (http_istegi.readyState == 4) {
 // yanıt alındı, herşey yolunda 
} else {
 // henüz hazır değil 
}

Öncelikle isteğimizin durumunu gözden geçirelim. Eğer durum değeri 4 ise bu sunucudan yanıt dönüşünün tamamlandığı anlamına geldiğinden işimize devam edebiliriz demektir. Diğer durum değerleri de aşağıdaki gibi:

 • 0 (başlatılmadı)
 • 1 (yükleniyor)
 • 2 (yüklendi)
 • 3 (etkileşimli)
 • 4 (tamamlandı)

Sıradaki kontrol ise HTTP sunucu yanıtının durum kodu. Sağlıklı bir yanıtta –ki bu bir internet sayfasını da görüntülediğinizde gönderilen- kod 200’dür.

1
2
3
4
5
6
7
if (http_istegi.status == 200) {
 // mükemmel! 
} else {
 // istekle ilgili bir sorun var, 
 // örneğin yanıt 404 (Sayfa bulunamadı) 
 // ya da 500 (Sunucu hatası) kodlarına sahip olabilir 
}

İsteği gönderdik, yanıtı aldık ve her şey yolundaysa veri elimize ulaştı. Şimdi elimizdeki veriye erişim için elimizde 2 seçenek var.

 • http_istegi.responseText sunucu yanıtını metin dizisi olarak döndürür.
 • http_istegi.responseXML yanıtı XML biçiminde döndürerek DOM fonksiyonları ile işlenebilmesine olanak sağlar.

Adım 3: Örnek uygulama

Şu ana kadarki tüm kodları bir araya getirerek örneğimizi oluşturalım. Aşağıdaki kodlar test.html adlı sayfanın içeriğini ekrana getirecek.

http_icerigi.html
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    <script type="text/javascript" language="javascript">

      var http_istegi = false;

      function istekYap(url) {

        http_istegi = false;

        if (window.XMLHttpRequest) { // Mozilla, Safari,...
          http_istegi = new XMLHttpRequest();
          if (http_istegi.overrideMimeType) {
            http_istegi.overrideMimeType('text/xml');
          }
        } else if (window.ActiveXObject) { // IE
          try {
            http_istegi = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
          } catch (e) {
            try {
            http_istegi = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
            } catch (e) {}
          }
        }

        if (!http_istegi) {
          alert('XMLHTTP nesnesi kopyalanamadı');
          return false;
        }
        http_istegi.onreadystatechange = icerigiGoster;
        http_istegi.open('GET', url, true);
        http_istegi.send(null);

      }

      function icerigiGoster() {

        if (http_istegi.readyState == 4) {
          if (http_istegi.status == 200) {
            alert(http_istegi.responseText);
          } else {
            alert('İstekle ilgili bir sorun var.');
          }
        }

      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <span
      style="cursor: pointer; text-decoration: underline"
      onclick="istekYap('test.txt')">
        İstek yap
    </span>
  </body>
</html>
test.txt
1
test içeriği...

Örnekte ziyaretçi İstek yap bağlantısına tıklayarak test.html değiştirgenine sahip istekYap() fonksiyonunu tetikler. Ardından istek alertContents() fonksiyonuna gönderilir. Bu fonksiyon da yanıtı kontrol eder ve sorunsuz bir yanıtta test.html içeriğini alert() fonksiyonuna aktarır. Ve böylece işlem tamamlanmış içerik ekranda görüntülenmiş olur.

Bu yazı Haziran 2006 tarihinde PC Tech dergisinde yayınlanmıştır.

Comments